5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa/AgaVN|iCSYYh|rNEcY/pE
TRANG ĐỘI
0
.

TRANG ĐỘI

Liên kết các trang web cần xem
Lời dạy của Bác Hồ: Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
Vẻ đẹp Việt Nam

 su ra doi 2

Tác phẩm: Cùng đến trường (Giải nhất tháng 09/2016)
Tác giả: Nguyễn Xuân Hãn - Giáo viên trường THCS Vĩnh Mỹ A. Bạc Liêu Trang facebook https://www.facebook.com/vedepvietnamnd/photos/pb.1187234434669924.-2207520000.1481069576./1362698717123494/?type=3&theater