5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nFS11KzZNHZIVXPwAK74D1eLhfq5q8s9kjn3GF6fMzS1
Lễ Hội kỳ yên Vĩnh Mỹ A diễn ra ngày 18,19,20 tháng giêng năm Ất Mùi 2015
Văn hóa thể thao Vĩnh Mỹ A
0

Lễ Hội kỳ yên Vĩnh Mỹ A diễn ra ngày 18,19,20 tháng giêng năm Ất Mùi 2015

Lễ cầu an đình thần Vĩnh Mỹ A. Thỉnh Thần dạo phố, cầu quốc thới dân an, mưa thuận gió hoà !
Video hình ảnh hoạt động lễ Hội kỳ yên Vĩnh Mỹ A

Video của Minh Đạt Tải lên

Nét đẹp của lễ hội kỳ yên Vĩnh Mỹ A

Copy trên facebook