5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa/0GUiT3VGRmVWGNkgodcC2
Đại Hội Đảng Bộ Xã Vĩnh Mỹ A Lần Thứ XII Nhiệm Kỳ 2015-2020.
Văn hóa thể thao Vĩnh Mỹ A
0

Đại Hội Đảng Bộ Xã Vĩnh Mỹ A Lần Thứ XII Nhiệm Kỳ 2015-2020.

"Trường THCS Vĩnh Mỹ A chúc mừng Đại Hội Đảng Bộ Xã Vĩnh Mỹ A Lần Thứ XII Nhiệm Kỳ 2015-2020" thành công tốt đẹp.
Chi Bộ trường THCS Vĩnh Mỹ A Dự Đại Hội Đảng Bộ Xã Vĩnh Mỹ A Nhiệm Kỳ 2015-2020.
Chi Bộ trường Mẫu Giáo Hoa Sen Dự Đại Hội Đảng Bộ Xã Vĩnh Mỹ A Nhiệm Kỳ 2015-2020
Chi Bộ trường Tiểu Học Vĩnh Mỹ A2 Dự Đại Hội Đảng Bộ Xã Vĩnh Mỹ A Nhiệm Kỳ 2015-2020
Hình ảnh dự Đai  hội
Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chấp Hành Đảng Bộ Xã Vĩnh Mỹ A Nhiệm Kỳ mới 2015-2020