5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa8YbwNQyZnqmFp4t0WEcSrZ
Trường THCS Vĩnh Mỹ A Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cum 1 THCS Lần 2 năm học 2014-2015
Tin tức
0

Trường THCS Vĩnh Mỹ A Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cum 1 THCS Lần 2 năm học 2014-2015

Thực hiện công văn 896/PGDĐT ngày 20/10/2014 của Phòng GD&ĐT Hòa Bình về việc tổ chức quản lý sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp THCS năm học 2014 - 2015, ngày 12/02/2015 tại trường THCS Vĩnh Mỹ A đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm 2 lần thứ hai.
Tham dự và chỉ đạo sinh hoạt cụm có ông Lưu Văn Tiếng - Phó Trưởng phòng GD&ĐT Hòa Bình, lãnh đạo các trường THCS cùng giáo viên các bộ môn Ngữ văn, Vật lý, Địa lý các tường THCS của cụm 1 (THCS Vĩnh Mỹ A, THCS Vĩnh Mỹ B, THCS Vĩnh Thịnh).

Đợt sinh hoạt cụm 1 lần này thực hiện thảo luận các vấn đề về giảng dạy theo phân hóa đối tượng, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, xây dựng ngân hàng đề kiểm tra, giảng dạy địa lý địa phương, góp ý về việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng bộ môn và tiến hành dạy mẫu một phần nội dung để minh họa cho các chuyên đề trên. 

Sau khi kết thúc báo cáo ba chuyên đề và dạy minh họa, các giáo viên đã tham dự phần đánh giá, nhận xét nội dung, tiến trình lên lớp của tiết dạy, cách tổ chức dạy phân hóa và thực hiện giáo án trình chiếu. Các chuyên đề, nội dung dạy đều được các thầy cô giáo trong cụm 1 đánh giá cao. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết, Ông Lưu Văn Tiếng - Phó Trưởng phòng GD&ĐT đã có ý kiến yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.
                                                                                                  Phòng GD&ĐT