5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa96fdoXmm/5F7zx4/bVWYRS
Trường THCS Vĩnh MỸ A tổ chức thi làm lồng đèn mừng Trung thu năm 2016
Tin hoạt động phong trào trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Trường THCS Vĩnh MỸ A tổ chức thi làm lồng đèn mừng Trung thu năm 2016

Khối 6 và khối 7 thi làm lồng đèn mừng Trung thu tại trường sáng ngày 12/9/2016. 

Phát biểu khai mạc cuộc thi lồng đèn khối 6,7 tại trường THCS Vĩnh MỸ A. Tổ chức vui Trung thu năm 2016.
Học sinh khối 6 và 7 tập trung làm lồng đèn
Lồng đèn hoàn thành.
Học sinh làm lồng đèn sáng ngày 12/9/2016 tại trường THCS Vĩnh Mỹ A.
Lớp 7A2 Hoàn thành lồng đèn.
Lồng đèn lớp hoàn thành.
Các em học sinh hoàn thành lồng đèn.
Giáo viên chủ nhiệm cùng 6 em học sinh lớp 6A3 làm lồng đèn