5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa|rushnMRg0nmJ5LJwcsFTv
Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017
Tin hoạt động phong trào trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017

Diều khiển chương trình
Báo cáo sơ kết kỳ I
Phụ huynh học sinh phát biểu.
Phát thưởng cho học sinh
Hình ảnh dự lễ.
Chào cờ.
910.gif