5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa|rTxpGqE5l6EFMZ9TebPqW
Ngày 06 tháng 10 năm 2016 trường THCS Vĩnh Mỹ A cùng Sở Thủy sản Bạc Liêu tổ chức cho học sinh tham gia thi tìm hiểu luật thủy sản.
Tin hoạt động phong trào trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Ngày 06 tháng 10 năm 2016 trường THCS Vĩnh Mỹ A cùng Sở Thủy sản Bạc Liêu tổ chức cho học sinh tham gia thi tìm hiểu luật thủy sản.

Tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu luật thủy sản.

Em Ngô Quốc Hưng Học sinh lớp 9A1 đạt giải nhất thi tìm hiểu luật thủy sản.
Hình ảnh học sinh tham gia thi luật thủy sản.
Hình ảnh mới vào thi.
Hình ảnh cuối cuộc thi.
Em Lưu Quốc Dượng học sinh lớp 9A1 đạt giải khuyến khích.
Em Nguyễn Hoàng An lớp 9A1 đạt giải ba.
Em Mã Thị Thanh Ngân lớp 9A2 đạt giải nhì.