5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa9LDccCrq9OJRr6NIsEWLyt
Trường THCS Vĩnh Mỹ A phát động tuần lễ học tập suốt đời
Tin hoạt động công đoàn trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Trường THCS Vĩnh Mỹ A phát động tuần lễ học tập suốt đời

Tổng phụ trách Đội cùng thư viện trường phát động tuần lễ học tập suốt đời cho học sinh tham gia.
Các em học sinh mượn sách thư viện trường để học tập.
Hình ảnh học sinh hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.
Hình ảnh học sinh hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.
Hình ảnh học sinh hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.