5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa9TkypkkjqKd|buUocqt4PZ
Ngày 17 tháng 11 năm 2015 trường THCS Vĩnh MỸ A tổ chức chấm thiệp của học sinh các lớp chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm 2015
Tin hoạt động công đoàn trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Ngày 17 tháng 11 năm 2015 trường THCS Vĩnh MỸ A tổ chức chấm thiệp của học sinh các lớp chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm 2015

Nhà trường đã chọn ra các thiệp hay khen thưởng trong ngày 20-11. Giải Nhất 6C, nhì 6A; Nhất 7A, nhì 7B; Nhất 8B, nhì 8A; Nhất 9A, nhì 9B