5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa/RsqWmx05refc5pHChmO2Q
Ngày 09 tháng 11 năm 2015 sinh hoạt dưới cờ nhà trường đã được điện lực Hòa Bình đến tuyên truyền tiết kiệm điện cho học sinh trường
Tin hoạt động công đoàn trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Ngày 09 tháng 11 năm 2015 sinh hoạt dưới cờ nhà trường đã được điện lực Hòa Bình đến tuyên truyền tiết kiệm điện cho học sinh trường

Học sinh nghe tuyên truyền và trả lời câu hỏi của điện lực Hòa Bình nhận các phần thưởng.
 Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về triển khai chương trình tiết kiệm điện với khẩu hiệu "Vì lợi ích của quốc gia, vì lợi ích của mỗi gia đình, mọi người hãy tiết kiệm điện" Công ty Điện lực Hòa Bình xin trình bày một vài hướng dẫn mang tính khoa học thường thức giúp bạn tiết kiệm điện khi dùng các đồ điện trong nhà.