5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa85M/0BFjkytdMHk|CA|HqJ
Ngày 01 tháng 11 năm 2015 trường THCS Vĩnh Mỹ A tổ chức thi điền kinh vòng trường lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tơi.
Tin hoạt động công đoàn trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Ngày 01 tháng 11 năm 2015 trường THCS Vĩnh Mỹ A tổ chức thi điền kinh vòng trường lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tơi.

Nhà Trường chọn ra đội tuyển chuẩn bị cho tham gia cấp huyện.