5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nFS11KzZNHZIVXPwAK74D1cYIHwAXdoTf/B7cVCMXQaq
Năm học 2014- 2015 Phòng GD-ĐT Hòa Bình tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện
Tin hoạt động công đoàn trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Năm học 2014- 2015 Phòng GD-ĐT Hòa Bình tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện

Trường THCS Vĩnh Mỹ A cử 8 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. kết quả thi giáo viên trường đạt 5 giải giáo viên dạy giỏi như sau:
STT HỌ VÀ TÊN MÔN
1 Huỳnh Thụy Hạ Vân Tiếng Anh
2 Nguyễn Thùy Linh Công Nghệ
3 Trần Văn Ly Sinh
4 Thạch Dũ Nhàn Thể Dục
5 Trần Thanh Đoàn Toán
Thi đua dạy tốt học tốt

 

 

Thầy Lưu Tổng kết hội thi giáo viên giỏi vòng huyện.

 

Giấy chứng nhận của thầy Thạch Dũ Nhàn

 

Thầy Huỳnh Hữu Phước Trưởng phòng phát giấy chứng nhận.