5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa|Nt0Zj9o8RYybUtQkHEgXc
Hội khỏe phù đổng vòng trường năm 2016-2017
Tin hoạt động công đoàn trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Hội khỏe phù đổng vòng trường năm 2016-2017

Ngày 18 tháng 12 năm 2016 trường THCS Vĩnh Mỹ A tổ chức thi điền kinh cho học sinh các khối lớp chuẩn bị lập thành tích tham gia Hội khỏe vòng huyện sắp tới. Xem danh sách cuối trang.
Ban tổ chức trọng tài thi đấu
Hình ảnh học sinh nhảy xa
Hình ảnh học sinh nhảy xa
Hình ảnh học sinh nhảy xa vòng trường năm học 2016-2017
Hình ảnh học sinh nhảy cao
Hình ảnh học sinh nhảy cao

 

a. Môn thi: Nhảy xa Nam. Khối 8-9   

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Lạc Hồng Tèo

9A3

4.98m

Nhất

 

2

Trịnh Trọng Nhân

9A2

4.75m

Nhì

 

3

Tăng Thanh Nhựt

8A3

4.39m

Ba

 

 

b. Môn thi: Nhảy xa Nam. Khối 6-7  

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Lộc

7A2

4.20m

Nhất

 

2

Huỳnh Trọng Nhân

6A4

4.10m

Nhì

 

3

Hà Nhất Sinh

7A3

4.08m

Ba

 

 

c. Môn thi: Nhảy xa Nữ . Khối 8-9

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Đỗ Hồng Nhí

8A1

3m88

Nhất

 

2

Dương Thị Kim Ngân

8A2

3m45

Nhì

 

3

Lâm Phan Ngọc Huỳnh

8A1

3m38

Ba

 

d. Môn thi: Nhảy xa Nữ. Khối 6-7     

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Trịnh Trúc Quỳnh

7A4

3m19

Nhất

 

2

Lưu Thị Hồng Nhân

7A1

3m02

Nhì

 

3

Lê Ngọc Hân

6A4

2m81

Ba

 

 

c. Môn thi: Nhảy cao Nam. Khối 8-9

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Trịnh Trọng Nghĩa

9A2

 

Nhất

 

2

Nguyễn Duy Khương

8A2

 

Nhì

 

3

Trịnh Trọng Nhân

9A2

 

Ba

 

 

a. Môn thi: Nhảy Cao Nam. Khối 6-7

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Tô Nhật Tảo

7A3

 

Nhất

 

2

Ngô Tấn Hoài

7A1

 

Nhì

 

3

Huỳnh Trọng Nhân

6A4

 

Ba

 

 

d. Môn thi: Nhảy cao Nữ. Khối 8-9

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Đỗ Hồng Nhí

8A1

 

Nhất

 

2

Phan Tường Vy

8A1

 

Nhì

 

3

Dương Thị Kim Ngân

8A2

 

Ba

 

 

a. Môn thi: Nhảy cao Nữ. Khối 6-7    

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Trịnh Trúc Quỳnh

7A4

 

Nhất

 

2

Lê Ngọc Hân

6A4

 

Nhì

 

3

Lưu Thị Hồng Nhân

7A1

 

Ba

 

a. Môn thi: Nhảy xa Nam. Khối 8-9   

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Lạc Hồng Tèo

9A3

4.98m

Nhất

 

2

Trịnh Trọng Nhân

9A2

4.75m

Nhì

 

3

Tăng Thanh Nhựt

8A3

4.39m

Ba

 

 

b. Môn thi: Nhảy xa Nam. Khối 6-7  

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Lộc

7A2

4.20m

Nhất

 

2

Huỳnh Trọng Nhân

6A4

4.10m

Nhì

 

3

Hà Nhất Sinh

7A3

4.08m

Ba

 

 

c. Môn thi: Nhảy xa Nữ . Khối 8-9

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Đỗ Hồng Nhí

8A1

3m88

Nhất

 

2

Dương Thị Kim Ngân

8A2

3m45

Nhì

 

3

Lâm Phan Ngọc Huỳnh

8A1

3m38

Ba

 

d. Môn thi: Nhảy xa Nữ. Khối 6-7     

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Trịnh Trúc Quỳnh

7A4

3m19

Nhất

 

2

Lưu Thị Hồng Nhân

7A1

3m02

Nhì

 

3

Lê Ngọc Hân

6A4

2m81

Ba

 

 

c. Môn thi: Nhảy cao Nam. Khối 8-9

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Trịnh Trọng Nghĩa

9A2

 

Nhất

 

2

Nguyễn Duy Khương

8A2

 

Nhì

 

3

Trịnh Trọng Nhân

9A2

 

Ba

 

 

a. Môn thi: Nhảy Cao Nam. Khối 6-7

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Tô Nhật Tảo

7A3

 

Nhất

 

2

Ngô Tấn Hoài

7A1

 

Nhì

 

3

Huỳnh Trọng Nhân

6A4

 

Ba

 

 

d. Môn thi: Nhảy cao Nữ. Khối 8-9

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Đỗ Hồng Nhí

8A1

 

Nhất

 

2

Phan Tường Vy

8A1

 

Nhì

 

3

Dương Thị Kim Ngân

8A2

 

Ba

 

 

a. Môn thi: Nhảy cao Nữ. Khối 6-7    

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Trịnh Trúc Quỳnh

7A4

 

Nhất

 

2

Lê Ngọc Hân

6A4

 

Nhì

 

3

Lưu Thị Hồng Nhân

7A1

 

Ba

 

a. Môn thi: Nhảy xa Nam. Khối 8-9   

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Lạc Hồng Tèo

9A3

4.98m

Nhất

 

2

Trịnh Trọng Nhân

9A2

4.75m

Nhì

 

3

Tăng Thanh Nhựt

8A3

4.39m

Ba

 

 

b. Môn thi: Nhảy xa Nam. Khối 6-7  

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Lộc

7A2

4.20m

Nhất

 

2

Huỳnh Trọng Nhân

6A4

4.10m

Nhì

 

3

Hà Nhất Sinh

7A3

4.08m

Ba

 

 

c. Môn thi: Nhảy xa Nữ . Khối 8-9

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Đỗ Hồng Nhí

8A1

3m88

Nhất

 

2

Dương Thị Kim Ngân

8A2

3m45

Nhì

 

3

Lâm Phan Ngọc Huỳnh

8A1

3m38

Ba

 

d. Môn thi: Nhảy xa Nữ. Khối 6-7     

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Trịnh Trúc Quỳnh

7A4

3m19

Nhất

 

2

Lưu Thị Hồng Nhân

7A1

3m02

Nhì

 

3

Lê Ngọc Hân

6A4

2m81

Ba

 

 

c. Môn thi: Nhảy cao Nam. Khối 8-9

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Trịnh Trọng Nghĩa

9A2

 

Nhất

 

2

Nguyễn Duy Khương

8A2

 

Nhì

 

3

Trịnh Trọng Nhân

9A2

 

Ba

 

 

a. Môn thi: Nhảy Cao Nam. Khối 6-7

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Tô Nhật Tảo

7A3

 

Nhất

 

2

Ngô Tấn Hoài

7A1

 

Nhì

 

3

Huỳnh Trọng Nhân

6A4

 

Ba

 

 

d. Môn thi: Nhảy cao Nữ. Khối 8-9

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Đỗ Hồng Nhí

8A1

 

Nhất

 

2

Phan Tường Vy

8A1

 

Nhì

 

3

Dương Thị Kim Ngân

8A2

 

Ba

 

 

a. Môn thi: Nhảy cao Nữ. Khối 6-7    

STT

Họ và tên

Lớp

Thành tích

Kết quả

Ghi chú

1

Trịnh Trúc Quỳnh

7A4

 

Nhất

 

2

Lê Ngọc Hân

6A4

 

Nhì

 

3

Lưu Thị Hồng Nhân

7A1

 

Ba