5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa/ylu08ROGymyIL8XGy|rLi
Đại Hội Liên Đội trường THCS Vĩnh Mỹ A nhiệm kỳ 2016-2017
Tin hoạt động công đoàn trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Đại Hội Liên Đội trường THCS Vĩnh Mỹ A nhiệm kỳ 2016-2017

Ngày 20 tháng 10 năm 2016 đã tiến hành Đại Hội liên chi đội.
Hình ảnh Đại Hội Liên Chi Đội nhiệm kỳ 2016-2017
Hình Ảnh Đội viên dự Đại Hội Liên Đội nhiệm kỳ 2016-2017.