5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nFS11KzZNHZIVXPwAK74D1eHSb78wjgS/3J9CvA/vR8a
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2014-2015
Tin hoạt động công đoàn trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2014-2015

Đoàn trường theo dõi chỉ đạo thực hiện.

 

TỈNH ĐOÀN BẠC LIÊU

BCH ĐOÀN HUYỆN HÒA BÌNH

***

Số: 06-CTr/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hòa Bình, ngày 03   tháng 10 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. Năm học 2014-2015

---------------

Năm học 2014 - 2015 là năm học giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, Đoàn toàn quốc lần thứ X, năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016); năm học diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII. Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, BTV Huyện Đoàn Hòa Bình xây dựng chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau:

* CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

“Tuổi trẻ học đường vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”

          * CHỦ ĐỀ THÁNG: theo chủ đề sinh hoạt chi đoàn do Trung ương Đoàn ban hành.

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình giáo dục lồng ghép  trong các hoạt động truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể thao trường học.

2. Triển khai sâu rộng và thực chất phong trào "Học sinh 3 rèn luyện” và phong trào "Khi tôi 18”, phong trào "Sáng tạo trẻ”tới học sinh.

3. Tập trung xây dựng, thường xuyên củng cố tổ chức Đoàn, Hội trong các nhà trường. Đối với đoàn viên, thực hiện phương châm chất lượng hơn số lượng. Đối với chi đoàn, kiên trì tổ chức sinh hoạt định kỳ có chủ điểm với hình thức linh hoạt, đồng thời đảm bảo nghiêm túc trong đánh giá đoàn viên.

II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% Đoàn trường triển khai các hình thức tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; 100% đoàn viên đăng ký, trong đó ít nhất 80% đoàn viên hoàn thành việc thực hiện các tiêu chí, phần việc cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng mặt "làm theo".

2. Ít nhất 80% Đoàn trường học tổ chức đợt sinh hoạt Tuổi trẻ học đường vững  bước dưới cờ Đảng quang vinh”; tổ chức đợt sinh hoạt Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên dương những tấm gương trong cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới".

3. 100% Đoàn trường học triển khai "thường xuyên" trong cán bộ Đoàn Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn, thực hiện nghiêm túc “8 điều nên” và “8 điều không nên” được ban hành kèm theo chỉ thị.

4. 100% Đoàn trường trực thuộc hướng dẫn, kiểm tra Chi Đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn và thực hiện chủ đề tháng; 100% Đoàn trường học tổ chức triển khai chủ đề năm học; ít nhất 80% Đoàn trường học đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi Đoàn.

5. 100% Đoàn Trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề huyện trực thuộc triển khai phong trào “Khi tôi 18”.

6. Huy động nguồn lực xã hội để trao học bổng, giải thưởng cho học sinh.

7. 100% Đoàn các trường học triển khai ít nhất 01 hoạt động hướng về biển đảo như: Hội diễn văn nghệ, chương trình nghệ thật hướng về Biển đảo, tạo đàm, chương trình gây quỹ ủng hộ Biển đảo quê hương...

8. Phấn đấu 100% các đồng chí Bí thư Chi đoàn trong các trường học được tham dự ít nhất 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn, Hội và kỹ năng xã hội.

9. Mỗi đơn vị giới thiệu ít nhất 3 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

  1. Công tác giáo dục: Tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1.1. Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá X về "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2017”, trọng tâm các giải pháp:

- Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai cuộc vận động Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với các giá trị cốt lõi, nền tảng “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn”; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”; chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”. Tiếp cận đa dạng, cổ vũ tinh thần vươn lên, lối sống tích cực trong thanh niên trường học.

- Tổ chức các đợt sinh hoạt Tuổi trẻ học đường vững  bước dưới cờ Đảng quang vinh” gắn với  tổ chức học tập 6 bài học lý luận chính trị phù hợp với điều kiện của cơ sở.

1.2. Giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khơi dậy và cổ vũ tinh thần tự hào dân tộc, hướng về biên giới, biển đảo, chủ quyền Tổ quốc thông qua diễn đàn, thi sáng tác, văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tổ chức các hoạt động cao điểm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn: 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 85 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, 70 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến, 70 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên…

1.3. Kiên trì xây dựng thói quen tốt trong môi trường học đường, khi tham gia hoạt động cộng đồng và trên mạng internet cho học sinh, sinh viên: chủ động học tập, thường xuyên đọc sách, có ý thức kỷ luật, tự giác, tự quản,... Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung xây dựng văn hóa học đường thân thiện, lành mạnh, văn hóa giao thông và nếp sống văn minh đô thị.

1.4. Phối hợp triển khai các nội dung giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên trường học, tham gia tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, công dân đầu năm học, đầu khóa học. Tổ chức tuyên truyền các luật sửa đổi, bổ sung theo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2013. Đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, bổ sung sách nghiệp vụ, pháp lý cho tủ sách ở cơ sở Đoàn.

1.5. Tiếp tục thực hiện Chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với những hình thức phù hợp thực hiện lồng ghép với các hoạt động tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện", Lễ tri ân thầy cô trong khuôn khổ phong trào "Khi tôi 18",... Nghiên cứu xây dựng danh hiệu tôn vinh học sinh tiêu biểu khối học sinh trung học phổ thông.

1.6. Đẩy mạnh phong trào xây dựng clip, phim ngắn, các cuộc thi ảnh giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử dân tộc và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet.

1.7. Chủ động nắm bắt tư tưởng của thanh niên, đặc biệt thông qua các trang mạng xã hội, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, về Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX. Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi trên hệ thống báo chí, bản tin của Đoàn, Hội, Đội.

2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

2.1. Triển khai sâu rộng phong trào "Học sinh 3 rèn luyện"  và phong trào "Khi tôi 18”, gắn với phong trào "Dạy tốt, học tốt", phong trào "Sáng tạo trẻ" tới chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và đoàn viên, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp tuyên truyền, tạo môi trường rèn luyện thi đua đạt danh hiệu, tuyên dương, phát huy và nâng cao vai trò của các tấm gương điển hình, tiên tiến.

2.2. Phát triển bền vững các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật, sở thích, để cùng với chi đoàn trở thành môi trường để phát triển tri thức, rèn luyện kỹ năng, hội nhập cộng đồng, đặc biệt là nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, kiến thức về lịch sử các dân tộc, quốc gia trên thế giới, thói quen việc tự học, làm việc theo nhóm, ứng xử có văn hóa, khả năng khám phá, vận dụng tri thức khoa học, công nghệ, cải tiến phương pháp dạy và học, xây dựng và thực hành giáo án điện tử, tiết học điện tử, tham gia các đề tài nghiên cứu, các diễn đàn học thuật, các buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề, chia sẻ học liệu, trong đó chú trọng sử dụng các phương tiện CNTT để thực hiện các hoạt động trên. Khuyến khích tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh, tin học theo học kỳ, năm học.

 2.3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thường xuyên tham gia giữ gìn và xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, cổng trường an toàn giao thông; tích cực triển khai các hoạt động tư vấn mùa thi - Tiếp sức mùa thi- Tiếp sức đến trường. Tăng cường kết nối, định hướng hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện được thành lập trong học sinh.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng theo chặng với các chủ đề: Xuân biên giới, Tết hải đảo (tháng 1); Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (tháng 2); Công trình thanh niên (tháng 3); Ngày hội non sông (tháng 4); Ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng (tháng 5); Vì đàn em thân yêu (tháng 6); Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn (tháng 7); Theo bước chân những người anh hùng (tháng 8); Tiếp sức đến trường (tháng 9, 10); Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng (tháng 11, 12).

2.4. Kịp thời thông tin tuyên truyền về tình hình biên giới, hải đảo Tổ quốc cho đoàn viên, học sinh như chương trình “Tuổi trẻ học đường vì biển đảo quê hương”.

3. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1. Tích cực huy động các nguồn lực xã hội trao học bổng, giải thưởng, hỗ trợ sinh hoạt, học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập. Tổ chức tuyên truyền và tham gia hướng dẫn học sinh vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên.

3.2. Triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho học sinh, trong đó chú trọng phối hợp với các doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, phát huy cựu học sinh, sinh viên để chia sẻ, trao đổi, tư vấn cho học sinh. Quan tâm tư vấn, hướng nghiệp học sinh từ lớp 9.

3.3. Chia sẻ các website hỗ trợ việc làm, các trung tâm giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, phát triển mô hình “Dạy nghề tại chỗ”, tổ chức các cuộc thi, hội thi, các buổi triển lãm về các lĩnh vực nghề. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về tính chuyên nghiệp và tác phong làm việc công nghiệp.

3. 4. Tổ chức các giải thể thao, các câu lạc bộ thể thao, các chương trình văn hóa, văn nghệ, đặc biệt chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng các giải thể thao cho nữ học sinh. Tham mưu cho cấp Uỷ, lãnh đạo trường tăng cường sử dụng các điều kiện sẵn có của nhà trường hỗ trợ học sinh tạo dựng sân chơi lành mạnh cho học sing trong các Trường THPT và Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề huyện.

3.5. Tổ chức các cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật dành cho học sinh. Tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc; định hướng việc đọc sách, khai thác thông tin của thanh thiếu nhi hiện nay.

3.6. Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác, các chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, chính sách dân số...

3.7. Tham gia xây dựng chương trình và tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh. Phổ biến rộng rãi các tài liệu hướng dẫn kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên trong Trường học.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng

4.1. Các cơ sở Đoàn thực hiện tốt xây dựng “Chi đoàn vững mạnh”, trong đó có tiêu chí sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt theo chủ điểm, triển khai chương trình "Rèn luyện đoàn viên" sửa đổi, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”.

4.2. Tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng Bí thư Chi đoàn giỏi. Tiếp tục nâng cao vai trò của giáo viên trẻ trong hoạt động Đoàn, có hình thức tuyên dương, khen thưởng giáo viên, nhất là vào các dịp 20/11, 26/3. Phối hợp với ngành giáo dục thực hiện đúng yêu cầu về số lượng cán bộ Đoàn chuyên trách và bố trí phòng làm việc cho tổ chức Đoàn tại các cơ sở giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và huấn luyện kỹ năng cho đội ngũ Bí thư Đoàn, giáo viên trẻ các trường. Thực hiện theo quy định thống nhất việc sử dụng 02 tiết học/tháng hoạt động ngoại khoá dành cho sinh hoạt Đoàn, Hội và giáo dục kỹ năng. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đoàn. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4.3. Tập trung triển khai nội dung đoàn viên sinh hoạt tại nơi cư trú theo Hướng dẫn số 66 HD/BTC của Ban Tổ chức Trung ương Đoàn về việc đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú.

4.4. Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

4.5. Tiếp tục triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam.

 4.6. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Nghiên cứu và từng bước đảm bảo công tác báo cáo định kỳ kịp thời, trung thực, với phương châm tạo điều kiện tối đa cho cơ sở về mặt thời gian, hình thức báo cáo, khuyến khích báo cáo theo bảng biểu, số liệu cụ thể.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Huyện

- Xây dựng và chỉ đạo triển khai chương trình năm học, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Chương trình năm học 2014 - 2015.

- Hướng dẫn các chương trình, hoạt động lớn, các nội dung mới.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các trọng tâm công tác tại cơ sở Đoàn trường trực thuộc.

2. Các cơ sở Đoàn trường trực thuộc

- Cụ thể hóa Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2014 - 2015 phù hợp với đơn vị và triển khai đến tất cả học sinh; chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động cấp huyện cũng như cấp tỉnh; hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động theo chủ đề năm học tại đơn vị.

- Kiểm tra, hướng dẫn các Chi Đoàn trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trong chương trình năm học.

- Báo cáo đầy đủ các mô hình hay, cách làm mới, các sáng kiến kinh nghiệm có thể ứng dụng hiệu quả trong quá trình triển khai và thực hiện chương trình công  tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 - 2015 về BTV Huyện Đoàn.

- Các Đoàn cơ sở xã, thị trấn và Đoàn trường THPT trực thuộc gửi các văn bản triển khai, báo cáo trong năm học về Huyện Đoàn (Thông qua văn phòng Huyện Đoàn hoặc đ/c Huỳnh Chí Nguyễn, SĐT: 0984786900 hoặc qua Email: vanphonghdhb.baclieu@gmail.com cụ thể:

+ Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường học năm học 2014 - 2015: gửi trước ngày 15 /10/2014.

+ Báo cáo tháng gửi trước ngày 01 hàng tháng; báo cáo sơ kết gửi trước ngày 15/1/2015 , báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường học năm học 2014 - 2015: gửi trước ngày 01/6/2015.

Trên đây là Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 - 2015 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn Hòa Bình, đề nghị  các cơ sở Đoàn trường trực thuộc cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Ban TNTH Tỉnh Đoàn;

- Phòng GD&ĐT huyện;

- Các Đoàn trường THPT trực thuộc;

- Chi đoàn TT. GD-DN huyện;

- Lưu VP.

 

      TM. BAN THƯỜNG VỤ

   BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Trần Thị Mộng Thi