5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa/sJrNceO4nS3kigUCnFUjO
Chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3/2016
Tin hoạt động công đoàn trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3/2016

Ngày 20/3/2016 trường tổ chức các trò chơi dân gian chào mừng ngày 26/3/2016.
Hình ảnh học sinh nhảy cao.
Hình ảnh học sinh nhảy cao.
Hình ảnh học sinh chạy.