5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa|w|VzOFhUrDv0/kZJ/hQhK
Việt Kiều Mỹ ở xã vĩnh mỹ B tặng tập cho học sinh trường THCS Vĩnh Mỹ A có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học 2015-2016
Tin giáo dục trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Việt Kiều Mỹ ở xã vĩnh mỹ B tặng tập cho học sinh trường THCS Vĩnh Mỹ A có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học 2015-2016

Ngày 26 tháng 8 năm 2015 Lãnh đạo nhà trường cùng với chính quyền địa phương và ông Thái Thành Thọ đại điện cho Việt Kiều Mỹ tặng cho 50 em học sinh tập đầu năm học.