5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa|5lhSMvpS7B3kxFF1RgJzn
Trường THCS Vĩnh Mỹ A Tặng Áo cho học sinh đầu năm học 2015-2016
Tin giáo dục trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Trường THCS Vĩnh Mỹ A Tặng Áo cho học sinh đầu năm học 2015-2016

Ngày 27 tháng 8 năm 2015 tại trường THCS Vĩnh Mỹ A phát áo cho học sinh đầu năm học.