5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa9J4Ft9VGOU/LUg64ajcy4h
Tập huấn nghiên cứu khoa học sáng tạo của trường THCS Vĩnh Mỹ A năm học 2016-2017
Tin giáo dục trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Tập huấn nghiên cứu khoa học sáng tạo của trường THCS Vĩnh Mỹ A năm học 2016-2017

Ngày 12 tháng 11 năm 2015 nhà trường tiến hành tập huấn nghiên cứu khoa học sáng tạo năm học 2015-2016.

Thầy Lý Hồng Em và Thầy Trần Huỳnh Cơ Thịnh triển khai lại cho tập thể giáo viên trường THCS Vĩnh Mỹ A thực hiện.

Đăng nhập vào trang website: http://truonghocketnoi.edu.vn/

Nội dung tập huấn: vào trang sở GD-ĐT tải xuống và tập huấn. 

http://cdn.truelife.vn/webtube/201510/2910076/kh_ung_dung_cntt_15_16.pdf?f=DIrb4J64VvpmR/FfWYNa/Q==&mode=download