5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa8FUIi24GcRgRI3bNA3EmTW
Sinh hoạt chuyên môn cụm năm học 2016-2017
Tin giáo dục trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Sinh hoạt chuyên môn cụm năm học 2016-2017

Ngày 23/2/2017 trường THCS Vĩnh Mỹ A tiến hành sinh hoạt chuyên môn cụm 2 lần 3 theo công văn số 915 ngày 27/9/2016 của PGD và đào tạo Hòa Bình và kế hoạch số 01 của cụm trưởng cụm 2 năm học 2016-2017.

Thông qua nội dung sinh hoạt chuyên môn cụm.
Cô Huỳnh thụy Hạ Vân  báo cáo chuyên đề  
Hình ảnh các thầy cô các trường về dự sinh hoạt.
 Hình ảnh thảo luận giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi  
Bàn giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học.
Bàn giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học.
Bàn giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học.