5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa|10G9QKYyymNUfxSGdXfCi
Năm học 2016-2017 trường THCS Vĩnh Mỹ A phát động đồng phục cho học sinh khối 6,7,8
Tin giáo dục trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Năm học 2016-2017 trường THCS Vĩnh Mỹ A phát động đồng phục cho học sinh khối 6,7,8

Trường lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn cấp đồ đồng đầu năm kịp thời.
Nhà trường đã lập danh sách 24 em học sinh khó khăn hỗ trợ cấp 30 áo và 10 quần cho 24 em khó khăn đầu năm học. Đến ngày khai giảng năm học đã hoàn thành đồng phục cho học sinh khối 6,7,8 năm học tới đồng phục toàn trường. Qua đó giáo dục cho học sinh giữ gìn đồng phục của nhà trường.