5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa|LhBYhtuTOIPpXOuGZluIV
Học sinh trường THCS Vĩnh Mỹ A được hỗ trợ uống sữa từ nhà tài trợ sữa TH true MILK đầu năm học 2015-2016
Tin giáo dục trường THCS Vĩnh Mỹ A
0

Học sinh trường THCS Vĩnh Mỹ A được hỗ trợ uống sữa từ nhà tài trợ sữa TH true MILK đầu năm học 2015-2016

Ngày 24/8/2015 Lãnh đạo trường THCS Vĩnh Mỹ A Sinh hoạt đầu tuần và phát cho tất cả học sinh của trường gồm có 538 học sinh được nhận sữa tài trợ đầu năm mỗi em 2 lốc sữa ( 8 hộp)
"Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể cường tráng"