5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa8v6qkPdeHKiYxE6w2gU8|H
THÔNG BÁO TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU
Tin tức
0

THÔNG BÁO TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

Ông Phạm Mạnh Cường thạc sỹ quản lý giáo dục phó hiệu trưởng trường cao đảng kinh tế kỹ thuật Bạc Liêu đã tư vấn phân luồng nghề cho học sinh tại trường THCS Vĩnh Mỹ A. ( Mời xem thông báo tuyển sinh)
Hình ảnh phụ hunh và học sinh nghe tư vấn nghề

                ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/TB-CĐKTKT                                             Bạc Liêu, ngày 27 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh Cao đẳng, TCCN hệ chính quy năm 2015

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, tuyển sinh hệ chính quy năm 2015 theo hình thức XÉT TUYỂN (thí sinh không phải thi tuyển) cho tất cả các ngành đào tạo như sau:

I - NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

1. Bậc Cao đẳng:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối xét tuyển

Ghi chú

1

Quản trị kinh doanh, có 3 chuyên  ngành:

- Quản trị Kinh doanh tổng hợp

- Quản trị Marketing

- Quản trị kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn

 

 

1A

1B

1C

A, A1, D1

Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc kết quả học tập của năm học lớp 12 ở bậc THPT:

-  Khối A: Toán, Lý , Hóa

-  Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

-  Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-  Khối B: Toán, Hóa, Sinh

 

2

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn

02

A, A1, D1

3

Nuôi trồng thủy sản

03

A, A1, D1, B

2. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:                                                                   

Mã ngành

Ngành đào tạo

Đối tượng xét tuyển

Môn xét tuyển

Tốt nghiệp THPT & tương đương

Đã học xong CT lớp 12 chưa TN THPT & tương đương

Tốt nghiệp THCS

01

Kế toán doanh nghiệp

x

x

x

Toán – Văn

02

Kế toán hành chính sự nghiệp

x

x

 

Toán – Văn

03

Kế toán lao động TL và BTXH

x

x

 

Toán – Văn

04

Quản lý doanh nghiệp

x

x

 

Toán – Văn

05

Kế toán xây dựng

x

x

 

Toán – Văn

06

Tài chính ngân hàng

x

x

 

Toán – Văn

07

Quản lý Tài nguyên và Môi Trường

x

x

 

Toán – Văn

08

Quản lý nhà đất

x

x

 

Toán – Văn

09

Thiết kế cảnh quan, hoa viên

x

x

 

Toán – Văn

10

Phát triển nông nghiệp nông thôn

x

x

 

Toán – Văn

11

Hệ thống thông tin văn phòng

x

x

 

Toán – Văn

12

Nuôi trồng thủy sản

x

x

x

Toán - Sinh

13

Công nghệ kỹ thuật CB và BQTS

x

x

x

Toán - Sinh

14

Chăn nuôi thú y

x

x

x

Toán - Sinh

15

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

x

x

x

Toán - Sinh

16

Thư ký văn phòng

x

x

 

Văn – Sử

17

Hành chính văn thư

x

x

 

Văn – Sử

18

Pháp luật

x

x

 

Văn – Sử

19

Tin học ứng dụng

x

x

x

Toán – Lý

II - TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN TCCN:

Căn cứ vào điểm tổng kết môn học cuối cấp (lớp 12 – đối tượng thí sinh đã học xong chương trình lớp 12; lớp 9 - đối tượng thí sinh đã học xong chương trình lớp 9) của 2 môn học để xét tuyển theo các chuyên ngành đào tạo như trên.

III -  ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

    1.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển Bậc Cao đẳng:

            a/- Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

            b/- Bản photo công chứng:

- Bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tạm thời THPT;

                        - Học bạ hoặc phiếu điểm kỳ thi THPT Quốc gia;

            c/- 02 bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên hệ.

    2.  Hồ sơ xét tuyển và nhập học Bậc TCCN:

a/-  Hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhập học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b/-  Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tạm thời THPT và học bạ THPT hoặc tương đương; học bạ THCS (đối tượng thí sinh tốt nghiệp THCS).

c/- 01 bản sao giấy khai sinh; 02 bì thư có dám tem ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên hệ.

       3. Thời gian và địa điểm đăng ký xét tuyển:

Thí sinh mua và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại phòng Đào tạo trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu hoặc tại các trường THPT.

 Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/08/2015 và tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2015.

IV - KẾT QUẢ TUYỂN SINH:

            Công bố kết quả tuyển sinh đợt I vào ngày 18/08/2015 và các đợt tiếp theo xét tuyển định kỳ hàng tháng. Thí sinh xem kết quả tuyển sinh và nhận giấy báo trúng tuyển tại phòng Đào tạo.

Mọi chi tiết xin liên hệ với trường theo địa chỉ: số 10A - Đường Tôn Đức Thắng - Khóm 10 - Phường 1 - Tp. Bạc Liêu. Điện thoại: (07813.825619, (07813.822589. Website: http://ktktbl.edu.vn/

 

Nơi nhận:

- Các trường THCS, THPT;

- Các phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                                   

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Phạm Mạnh Cường