5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa|e7dvmm6y|0UJIh1D8u6qI
Thầy cô và các em học sinh xem Thời khóa biểu áp dụng ngày 26/8/2016 trên trang Website trường THCS Vĩnh MỸ A là áp dụng chính thức rất thuận lợi nếu quên lên xem khỏi đến trường. Nhấp vào TKB (26/8/2016) trên tiêu đề xem
Tin tức
0

Thầy cô và các em học sinh xem Thời khóa biểu áp dụng ngày 26/8/2016 trên trang Website trường THCS Vĩnh MỸ A là áp dụng chính thức rất thuận lợi nếu quên lên xem khỏi đến trường. Nhấp vào TKB (26/8/2016) trên tiêu đề xem

Nếu có thay đổi trường sẽ điều chỉnh kịp thời

Nhấp vào đường Link sau Hoặc trên tiêu đề TKB ( 26/8/2016): http://thcs.vinhmya.hoabinh.baclieu.vnedu.vn/thoi-khoa-bieu/