5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa|aiRZ/pMg|AmopCkTNmzAc
Kế hoạch thi học kỳ I năm học 2015-2016
Tin tức
0

Kế hoạch thi học kỳ I năm học 2015-2016

   PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VĨNH MỸ A                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số: 225/KH-THCSVMA                                 Vĩnh Mỹ A, ngày 27 tháng 11 năm 2015

   

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

Căn cứ công văn số 1173/KH-PGDĐT ngày 26/11/2015 của Phòng GD&ĐT Hòa Bình về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016. Trường THCS Vĩnh Mỹ A xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:

I. Đề kiểm tra

1. Phân cấp ra đề kiểm tra

- Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra tập trung các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh cho học sinh lớp 6, 7, 8, 9.

- Phòng GD&ĐT ra đề các môn Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý khối 6, 7; Vật lý, Sinh học, Hóa học, Lịch sử, Địa lý khối 8, 9.

- Trường ra đề các môn của các lớp còn lại trên tinh thần “chung đề và chung thời điểm kiểm tra”.

2. Yêu cầu chung về đề kiểm tra

- Mức độ đề kiểm tra phải đảm bảo vừa sức học sinh, phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình của từng khối lớp.

- Hướng dẫn chấm đề kiểm tra phải chi tiết, cụ thể; điểm từng phần không nhỏ hơn 0,25đ; không quá 1 điểm đối với các môn khoa học tự nhiện, Tiếng anh và không quá 2đ đối với các môn khoa học xã hội-nhân văn.

3. Thời gian ra đề và in sao đề kiểm tra

Lãnh đạo nhà trưởng ban hành các quyết định thành lập Tổ ra đề kiểm tra các môn còn lại và in sao đề kiểm tra trong tuần 17.

II. Hình thức, thời gian làm bài và lịch kiểm tra

1.      Hình thức kiểm tra:

- Đối với các môn Thể dục, Âm nhạc và Mỹ thuật tổ chức thi trong tuần 17, 18

- Đối với lớp 6, 7, 8, 9: Kiểm tra tập trung 02 môn: Công nghệ và GDCD

- Đối với lớp 6, 7: Kiểm tra tập trung 07 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

- Đối với lớp 8, 9: Kiểm tra tập trung 08 môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

2. Thời gian làm bài và lịch kiểm tra

* Đề thi của Trường và Phòng GD&ĐT:

2.1. Thời gian làm bài

Lớp

Toán

Ngữ văn

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Tiếng anh

Lịch sử

Địa lý

Công nghệ<