5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa|OghU9uERSofptGjJDdBji
Hội thảo công tác giáo viên chủ nhiệm và giáo dục đạo đức học sinh tại trường THCS Vĩnh Mỹ A
Tin tức
0

Hội thảo công tác giáo viên chủ nhiệm và giáo dục đạo đức học sinh tại trường THCS Vĩnh Mỹ A

Ngày 18/4/2015 trường Hội thảo công tác chủ nhiệm. Đến dự có UBND xã và Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh. Qua Hội thảo nhà trường cần làm tốt hơn giáo dục đạo đưc cho học sinh phải kết hợp tốt 3 mội trường giáo dục và phải thấy trách nhiệm phối hợp tốt như:
+ Gia đình: thường xuyên giáo dục nhắc nhở các em học tập . không được buông lõng trong việc học tập của con em mình.
+ Nhà trường: Thầy cô phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giảng dạy và giáo dục hiện nay. có biện pháp quy định họp phụ huynh phối hợp giáo dục.
+ Xã hội: Các cơ quan ban ngành của địa phương phải quan tâm giúp đỡ phối hợp trong công tác.
Chung tay góp sức trong việc thực hiện giáo dục đạo đức trong nhà trường " Cần phải phối hợp tốt ba môi trường giáo dục: Gia đình; Nhà trường và Xã hội "
Cô Phạm Thanh Trúc Báo cáo công tác giáo dục đạo đức của nhà trường trong thời gian qua.
Hình ảnh dự Hội Thảo.
Hình ảnh dự Hội Thảo.
Thầy Phan Thanh Tài Điều khiển thảo luận.
.