5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa8hzaVHDEH4WjqJp5cd5YHP
Tư vấn nghề cho học sinh lớp 9 năm học 2016-2017
Thông Báo Mới
0

Tư vấn nghề cho học sinh lớp 9 năm học 2016-2017

Ngày 6/4/2016 tại trường Cao Đẳng nghề Bạc Liêu Ông Đào Văn Tuấn Phó Hiệu trưởng trường tư vấn nghề cho học sinh THCS và THPT.
Ông Đào Anh Tuấn Tư vấn tuyển sinh măn học 2016-2017 của trường Cao Đẳng nghề Bạc Liêu.
Ngày 14 tháng 4 năm 2016 thầy Dũng trường Cao đẳng nghề Bạc LIêu xuống trường tư vấn nghề cho học sinh tại trường THCS Vĩnh Mỹ A.