5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa/XyGNr/jwVViUU5OhZOlf|
Phân công trực Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016
Thông Báo Mới
0

Phân công trực Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016

Căn cứ Thông báo số 46/TB-PGDĐT ngày 26/01/2016 của Phòng GD – ĐT Hòa Bình về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 và treo cờ Tổ quốc, Trường THCS Vĩnh Mỹ A phân công trực Tết cụ thể như sau:

 

STT

Họ và tên người trực

Chức vụ

Ngày trực

Số điệnthoại

1

Nguyễn Thị Nhung

Văn phòng

06/02/2016

Ngày 28 Tết

0916135877

2

Đặng Thùy Dương

Kế Toán

01658974711

3

Huỳnh Thụy Hạ Vân

TT. T.Anh-MT

07/02/2016

Ngày 29 Tết

0919344088

4

Nguyễn Văn Trung

TT.TD- Nhạc

0946418156

5

Lý Hồng Em

P.Hiệu trưởng

08/02/2016

Mùng 01 Tết

0945132521

6

Hồng Văn Được

TT.Văn phòng

01243401740

7

Phạm Thanh Trúc

Hiệu trưởng

09/02/2016

Mùng 2 Tết

0918020564

8

Dương Thị Mộng Hà

TT Sử-Địa

0944106052

9

Phan Thanh Tài

P.Hiệu trưởng

10/02/2016

Mùng 3 Tết

0919434705

10

Nguyễn Thái Cường

TT.Sinh-Hóa

0978479898

11

Lê Quốc Việt

Chủ tịch CĐ

0919434091

11

Nguyễn Trường Chinh

TT.Văn-GDCD

11/02/2016

Mùng 4 Tết

0949464764

12

Trần Huỳnh Cơ Thịnh

TT. Toán-Lý

0947411272

          * Lưu ý: Bảo vệ trực 24/24 tất cả các ngày Nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2016.

Đề nghị các ông (bà) có tên trong danh sách thực hiện tốt nội dung thông báo này./.        

              

 

HIỆU TRƯỞNG