5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa/ChcPps6y1aNlYo7VytXxD
Kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017
Thông Báo Mới
0

Kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH

Về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I, năm học 2016-2017

  1. Đề kiểm tra
  2. Phân cấp ra đề kiểm tra

a) Sở GD-ĐT ra đề:

- Lớp6,7,8, 9: môn Ngữ văn, Toán,Tiếng Anh.

b)Phòng GD-ĐT ra đề:

-Lớp 6,7: môn Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lí.

-Lớp 8, 9: môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí.

-Các môn còn lại ngoài 8 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí của tất cả các khối lớp, Phòng GD-ĐT ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường quy định hình thức kiểm tra  đảm bảo  phù  hợp  với  tinh thần  Côngvăn  số  981/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2008 của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra đánh giá học sinh.

  1. Yêu cầu chung về đề kiểm tra

-Việc ra đề được thực hiện theo tinh thần“chung đề và chung thời điểm kiểm tra”.

-Ra đề theo đúng bảng cấu trúc đề kiểm tra do SởGD-ĐT và Phòng GD-ĐT quyđịnh. Hình thức kết hợp giữa tự luận với trắc nghiệm khách quan trên cơ sở đặc trưng từng môn học.

-Mức độ đề kiểm tra phả iđảm bảo vừa sứchọc sinh, phù hợp vớ ichuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình của từng khối lớp.

-Hướng dẫn chấm đề kiểm tra phải chi tiết, cụ thể; điểm từng phần không nhỏ  hơn  0,25 điểm; không quá 1 điểm đối với các môn khoa học tự nhiên, Tiếng Anh và không quá 2 điểm đối với các môn khoa học xãhội-nhânvăn.

  1. Thời gian nhận đề

Trường nhận đề kiểm tra tại Phòng GD-ĐT lúc 15 giờ ngày 08/12/2016.

  1. Thời gian làm bài và lịch kiểm tra
  2. Thời gian làm bài

Lớp

Toán

Ngữ văn

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Tiếng Anh

Lịch sử

Địa lí

6

90phút

90phút

45phút

 

45phút

45phút

45phút

45phút

7

90phút

90phút

45phút

 

45phút

45phút

45phút

45phút

8

90phút

90phút

45phút

45phút

45phút

45phút

45phút

45phút

9

90phút

90phút

45phút

45phút

45phút

45phút

45phút

45phút

 

  1. Lịch kiểm tra

a. Các môn kiểm tra đề của trường:

Ngày kiểm

tra

 

Lớp

Mônkiểm

tra

Thời gian phát đề

Thời gian

Tính giờ

Thời gian

thu bài

 

08/12/2016

Thứ năm

 

 

6 và 9

GDCD

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Công nghệ

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

7 và 8

GDCD

13giờ 30phút

13giờ 35phút

14giờ 20 phút

Công nghệ

14 giờ 40 phút

14 giờ 45 phút

15 giờ 30 phút

 

* Lư ý: Riêng môn Thể dục, Âm nhạc và Mỹ thuật giáo viên tự tổ chức cho học sinh kiểm tra: Thời gian tổ chức kiểm tra từ ngày 28/11/2016 và hoàn thành trước ngày 07/12/2016.

b. Các môn kiểm tra đề của Sở và Phòng:

Ngày kiểm

tra

 

Lớp

Môn kiểm

tra

Thời gian phát đề

Thời gian

Tính giờ

Thời gian

thu bài

09/12/2016

Thứ sáu

9

Hóahọc

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Sinhhọc

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

6

Sinh học

14 giờ 00 phút

14 giờ 05 phút

14 giờ 50 phút

10/12/2016

Thứ bảy

 

 

8

Hóa học

7 giờ 30 phút

7 giờ 35 phút

8 giờ 20 phút

Sinh học

8 giờ 45 phút

8 giờ 50 phút

9 giờ 35 phút

7

Sinh học

14 giờ 00 phút

14 giờ 05 phút

14 giờ 50 phút

  12/12/2016

(Thứ hai)

9

Ngữvăn

7giờ30phút

7giờ35phút

9giờ05phút

Vậtlí

9giờ30phút

9giờ35phút

10giờ20phút

6

Ngữvăn

14giờ00phút

14giờ05phút

15giờ35phút

Vậtlí

16 giờ 00 phút

16 giờ 05 phút

16 giờ 50 phút

 

  13/12/2016

(Thứ ba)

8

Ngữvăn

7giờ30phút

7giờ35phút

9giờ05phút

Vật lý

9 giờ 30 phút

9 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút

7

Ngữvăn

14giờ00phút

14giờ05phút

15giờ35phút

Vật lý

16 giờ 00 phút

16 giờ 05 phút

16 giờ 50 phút

  14/12/2016

(Thứ tư)

9

Toán

7giờ30phút

7giờ35phút

9giờ05phút

Lịch sử

9giờ30phút

9giờ35phút

10giờ20phút

6

Toán

14giờ00phút

14giờ05phút

15giờ35phút

Lịch sử

16 giờ 00 phút

16 giờ 05 phút

16 giờ 50 phút

  15/12/2016

(Thứ năm)

8

Toán

7giờ30phút

7giờ35phút

9giờ05phút

Lịch sử

9giờ30phút

9giờ35phút

10giờ20phút

7

Toán

14giờ00phút

14giờ05phút

15giờ35phút

Lịch sử

16 giờ 00 phút

16 giờ 05 phút

16 giờ 50 phút

  16/12/2015

(Thứ sáu)

9

TiếngAnh

7giờ30phút

7giờ35phút

8giờ20phút

Địa lý

8giờ45phút

8giờ50phút

9giờ35phút

6

TiếngAnh

14giờ00phút

14giờ05phút

14giờ50phút

Địa lý

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giờ 20 phút

  17/12/2016

(Thứ bảy)

8

TiếngAnh

7giờ30phút

7giờ35phút

8giờ20phút

Địa lý

8giờ45phút

8giờ50phút

9giờ35phút

7

TiếngAnh

14giờ00phút

14giờ05phút

14giờ50phút

Địa lý

15 giờ 30 phút

15 giờ 35 phút

16 giờ 20 phút

 

*Ghichú:

-Thời gian phát đề 05 phút/môn.                                                            

-Ban giám hiệu nhà trường sẽ bố trí xen kẽ để kiểm tra các môn còn lại, có thể kiểm tra trước lịch kiểm tra của Sở và Phòng nhằm đảm bảo tính hợp lý, khoa học, tiết kiệm được tối đa thời gian.

-Ngay sau khi kết thúc buổi kiểm tra cuối cùng của từng khối lớp, thư ký tổng hợp báo cáo số học sinh vắng kiểm  tra (có lý do chính đáng) về cho BGH, để Sở và Phòng xem xét, bố trí cho kiểm tra lại theo đề dự bị. Thư ký, Phó chủ tịch hội đồng phải chịu trách nhiệm trước Phòng GD-ĐT nếu không báo cáo hoặc báo cáo sót.

 

III. Tổ chức kiểm tra phần kỹ năng nghe, nói môn Tiếng Anh các lớp 6, 7, 8.

1. Phần kỹ năng nghe

- Nhà trường chuẩn bị đầy đủ máy cassette phát đĩa CD/DVD, máy tính xách tay tương ứng với số lượng phòng kiểm tra. Thiết bị phải đảm bảo chất lượng âm thanh tốt. Kiểm tra nguồn điện ở các phòng kiểm tra, chuẩn bị pin đề phòng trường hợp bị mất điện.

- Giám thị coi kiểm tra tiến hành cho học sinh làm bài phần nghe vào đầu giờ kiểm tra. Trong trường hợp nhà trường không đủ thiết bị phát đĩa thì sau khi kết thúc phần nghe, giám thị khẩn trương di chuyển thiết bị sang phòng kiểm tra bên cạnh. Trong thời gian chờ thiết bị nghe, học sinh vẫn tiến hành làm các phần khác của bài kiểm tra và thời gian làm bài vẫn đúng theo lịch kiểm tra.

 

2. Phần kỹ năng nói

a) Đề kiểm tra và thời gian kiểm tra

- Theo quy định của Sở GD-ĐT giao cho nhà trường phân công tổ (nhóm) bộ môn ra đề phần kỹ năng nói. Điểm của phần kỹ năng này chiếm 20% tổng số điểm toàn bài kiểm tra.

+ Đề kiểm tra kỹ năng nói xoay quanh các chủ điểm trong chương trình của môn học trong học kỳ I.

+ Giáo viên có thể chọn các dạng bài như: trả lời câu hỏi ngắn, miêu tả tranh, kể lại truyện, thuyết trình, phát biểu, đóng vai và các dạng bài phù hợp khác để kiểm tra kỹ năng nói.

- Ban giám hiệu sẽ chỉ đạo Tổ trưởng tự sắp xếp thời gian tiến hành kiểm tra phần kỹ năng nói (có thể tổ chức trước thời gian kiểm tra các phần kỹ năng khác) và hoàn thành chậm nhất là 21/12/2016.

b) Công tác chuẩn bị

- Nhà trường lập danh sách học sinh kiểm tra phần kỹ năng nói theo danh sách phòng kiểm tra phần các kỹ năng nghe, đọc, viết, kiến thức ngôn ngữ.

- Mỗi phòng kiểm tra được bố trí thêm một phòng chờ. Có thể phân công giáo viên dạy các môn khác làm giám thị phòng chờ.

- Mỗi phòng kiểm tra bố trí hai giáo viên dạy môn Tiếng Anh làm giám khảo.

c) Quy trình tiến hành kiểm tra

- Học sinh tập trung ở phòng chờ và chờ nghe gọi tên vào phòng kiểm tra. Khi vào phòng kiểm tra, học sinh chỉ được mang theo các vật dụng Quy chế thi cho phép.

- Khi vào phòng kiểm tra, học sinh được phát 01 tờ giấy nháp (học sinh ghi học và tên, số báo danh vào giấy nháp) và bắt thăm 01 trong các chủ đề kiểm tra nói. Học sinh có 03 phút chuẩn bị và 02 phút để trình bày (trường hợp học sinh hoàn thành phần trình bày sớm hơn thời gian quy định và học sinh kế tiếp đã hoàn thành phần chuẩn bị thì giám khảo có thể cho học sinh kế tiếp lên trình bày để tiết kiệm thời gian).

- Giám khảo yêu cầu học sinh ký tên vào danh sách dự kiểm tra phần kỹ năng nói, nộp lại giấy nháp. Giám khảo cho điểm vào phiếu chấm cá nhân và hai giám khảo thống nhất điểm vào cuối buổi kiểm tra.

- Học sinh kiểm tra xong được phép ra về và phải ra khỏi khu vực kiểm tra.

  1. Công tác bảo quản in sao và chấm kiểm tra học kỳ

- In sao: Cáchly hoàn toàn trong suốt quá trình in sao; “rác” trong quá trình in sao phải chứa trong bì  theo từng buổi in sao và được đóng dấu niêm phong; đề kiểm tra phải được đựng trong bì theo từng môn học và theo từng phòng kiểm tra; trong từng buổi in saophảilậpbiênbảnghinhậndiễnbiếnquátrìnhinsao.

- Bảo quản đề kiểm tra: đề và hướng dẫn chấm kiểm tra học kỳ phải được bảo quản trong tủ khóa có niêm phong và tổ trưởng tổ in sao hoàn toàn chịu trách nhiệm tính bảo mật của đềvà hướng dẫn chấm kiểm tra học kỳ từng môncho đến thời điểm kết thúc tổ chức kiểm tra môn học đó.

- Hình thức tổ chức kiểm tra,chấm bài kiểm tra, xử lýsau khi phúc tra, lên điểm thực hiện theo đúng tinh thần công văn số 981/SGDĐT-GDTrH ngày16/9/2008của Sở GD-ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra đánh giá học sinh.

  1. Côngtácthanh,kiểmtra

Ban giám hiệu nhà trường có nhiệm vụ triển khai kế hoạch này và hướng dẫn đến tất cả giáo viên tham gia làm giám thị, giám khảo coi kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8.

Phòng GD-ĐT sẽ kiểm tra đột xuất việc tổ chức kiểm tra học kỳ I của các trường THCS.

  1. Báo cáo sơ kết họckỳ I năm học 2016-2017

Báo cáo kèm theo số liệu theo mẫu đã quy định về Phòng GD-ĐT (đ/c Hậu) hạn chót ngày 29/12/2016.

Đề nghị tất cả CBQL, Giáo viên và nhân viên trong trường học thực hiện nghiêm túc tinh thần kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc, liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường cần báo cáo về lãnh đạo Phòng GD-ĐT để kịp thời giải quyết.                

                                                                       

 Nơi nhận:                                                                               P.HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu trường;                                                                                    (Đã ký)                  

- Các tổ trưởng chuyện môn;                                                                      

- Giáo viên;

- Lưu: VT.   

                                                                                                  Phan Thanh Tài