5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nDJfWzc2B3dBuZI1G3bnKa9DNC7sx2bTf0HvPBQK/1i8
Học sinh được chọn thi văn hay chữ tốt vòng tỉnh năm học 2016-2017
Thông Báo Mới
0

Học sinh được chọn thi văn hay chữ tốt vòng tỉnh năm học 2016-2017

Em Trần Thị Yến Như đạt giải khuyến khích vòng tỉnh
Đội tuyển văn hay chữ tốt huyện Hòa Bình 6 em. Trường THCS Vĩnh Mỹ A được chọn 3 em
Em Trần Thị Yến Như học sinh lớp 7A1 được chọn thi văn hay chữ tốt vòng tỉnh năm học 2016-2017.
Em Nguyễn Triệu Vy học sinh lớp 6A1 được chọn thi văn hay chữ tốt vòng tỉnh năm học 2016-2017.
Em Nguyễn Như Quỳnh học sinh lớp 9A1 được chọn thi văn hay chữ tốt vòng tỉnh năm học 2016-2017.