5131588
m0ngpHmP4BdyiIIc2t25nFS11KzZNHZIVXPwAK74D1fP1hgWZImt6xlezMRoP9MB
Cơ cấu tổ chức
Giới thiệu
0
.

Cơ cấu tổ chức

http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/ http://lyhongem.violet.vn/

 

MARQUEE - Exemple BGCOLOR ĐOÀN KẾT ĐOÀN KẾT ĐẠI ĐOÀN KẾT- THÀNH CÔNG THÀNH CÔNG ĐẠI THÀNH CÔNG
Thầy Lý Hồng Em nguyên HT trường THCS Vĩnh Thịnh. PHT trường THCS Vĩnh Mỹ A  Gmail: hongem.vinhmy@gmail.com ĐT 0945132521
Thầy Phan Thanh Tài nguyên Chuyên viên PGD-ĐT Hòa Bình, Phó Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Mỹ A Gmail: thanhtaip113@gmail.com ĐT 0919434705
Thầy Lê Quốc Việt Chủ tịch Công đoàn trường Gmail: lequocviet.vma@gmail.com ĐT 01259042047
Trần Huỳnh Cơ Thịnh Tổ trưởng Toán- Lý ĐT 0947411272
Thầy Nguyễn Trường Chinh Tổ trưởng Văn- GDCD ĐT 0949464764
Nguyễn Thái Cường Tổ trưởng Hóa- Công Nghệ ĐT 0978479898
Cô Huỳnh Thụy Hạ Vân Tổ trưởng Tiếng Anh- Mỹ Thuật ĐT 0919344088
Cô Dương Thị Mộng Hà Tổ trưởng Sử- Địa ĐT 0944106052
Thầy Nguyễn Văn Trung Tổ trưởng Thể dục- Nhạc ĐT 0946418156
Cô Lê Kim Ngọc
Cô Nguyễn Thị Phượng Trâm
Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền Chuyển công tác về trường THCS Vĩnh Mỹ B từ ngày 01/11/2015
Thầy Nguyễn Thái Phương
Cô Lê Thị Bích Sơn
Thầy Trương Văn Hải Chuyển công tác về trường THCS Hòa Bình từ ngày 01/11/2015
Cô Nguyễn Thị Phượng
Cô Nguyễn Thị Thắng
Cô Lương Thị Bé Năm
Thầy Nguyễn Thanh Hải
Cô Đặng Thị Thanh
Cô Hồng Cẩm Tiên
Thầy Thạch Dủ Nhàn
Cô Nguyễn Thị Huệ
Trần Thanh Đoàn
Thầy Lê Văn Kỳ
Cô Lê Đặng Quý Nhi
Dương Khánh Duy
Nguyễn Thanh Tân
Thầy Trần Văn Ly
Thầy Hồng Văn Thuận
Thầy Nguyễn Xuân Hãn
Thầy Đinh Công Đức nguyên giáo viên trường THCS Vĩnh Mỹ A. Nguyên Trưởng Phòng GD&ĐT Hòa Bình; Bí Thư thị trấn Hòa Bình ĐT: 0902707337
Cô Phạm Thanh Trúc nguyên Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Mỹ A Gmial: pthanhtruc1968@gmail.com ĐT 0918020564
Thầy Ngô Phước Bình nguyên giáo viên trường THCS Vĩnh Mỹ A